logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Nele Matthys maakt sinds juli 2003 deel uit van het kantoor nadat zij met grote onderscheiding afstudeerde aan de Universiteit Gent als Licentiaat in de Rechten, waar zij zich toelegde op het vennootschapsrecht, handelsrecht en het bank- en financieel recht.

 

In de jaren van haar praktijk als advocaat specialiseerde zij zich nog bijkomend in het familierecht en bouwrecht.

 

Bij beslissingen dd. 8 februari 2018 van de Federale Bemiddelingscommissie werd ze erkend als bemiddelaar in familierecht, burgerlijke en handelszaken.

 

Met ingang van 1 oktober 2009 is ze medevennote.

 

Heeft u een groot of een klein probleem? Nele Matthys zal uw dossier grondig onderzoeken en met een grote nauwkeurigheid en vastberadenheid behandelen. Zij geeft u advies en gaat in de eerste plaats na of er geen onderlinge regeling bereikt kan worden, al dan niet via bemiddeling. Wanneer dat om een of andere reden niet mogelijk is, verdedigt ze u onverschrokken voor de rechtbank.

Ze spreekt, naast het Nederlands, ook Engels en Frans.

postuniversitaire opleidingen

  • Postgraduaat Estate planning aan de Vrije Universiteit Brussel (2010-2011)
  • Opleiding tot bemiddelaar aan de Universiteit Gent (2016-2017)

SEMINARIES & PUBLICATIES

  • Tijdelijke Handelsvennootschappen (2011) – seminaries in opdracht van de Juristenclub.
  • Wet Continuïteit Ondernemingen (2013) – seminarie in opdracht van Story na de wet van 27 mei 2013.
  • Bijdrage in Larcier themawetboek Insolventierecht (ed. Koen Byttebier en Matthias Gesquière) over de Wet Continuïteit Ondernemingen (2015).

  • Basisopleidingen voor Vlaams Centrum Schuldenlast, nl. ‘Financiële aspecten van huwen en scheiden, met bijzondere aandacht voor schulden’ en Praktische en financiële aspecten van overlijden, met bijzondere aandacht voor de schulden’ (2015-2019).

  • Co-auteur van ‘De vennootschap en de echtscheiding’, in de reeks van Larcier “Echtelijke moeilijkheden &” en meerdere seminaries over het onderwerp (2016-2017)