logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Commercieel recht

Ondernemers doen dagelijks waar ze goed in zijn: hun bedrijf leiden. Professioneel advies, vooral in domeinen waarin ze niet onderlegd zijn, is nodig. Bij ons advocatenkantoor bent u daarvoor aan het goede adres. Onze uitgebreide kennis van het commercieel recht uit zich in sterke adviezen en de juiste bijstand.

Ondernemingsrecht

Oprichting en beƫindiging van een vennootschap

Oprichting en statuten van een onderneming

Als advocatenkantoor kunnen we ondernemers advies verlenen, begeleiden en bemiddelen bij onder andere de oprichting van een bedrijf. Ook voor de analyse en de redactie van statuten en diverse types aandeelhoudersovereenkomsten, kunt u op ons rekenen.

Ontbinding en vereffening

De ontbinding is de beslissing om de vennootschap stop te zetten. Dit gebeurt door de vennoten. De vereffening is dan weer de definitieve regeling aangaande de gelden. Indien de ontbinding en vereffening niet in één akte kunnen gebeuren, wordt een vereffenaar aangesteld.

Bij dit alles kunnen wij u als advocatenkantoor bijstaan.

Faillissement en WCO

Een (nakend) faillissement of geconfronteerd met de Wetgeving Continuïteit Ondernemingen (WCO)? Dan is het hoog tijd dat u de hulp inschakelt van een goede advocaat. Met onze kennis en ervaring, kunnen we u zeker goed helpen bij een eventuele aanvraag en/of begeleiding van de gerechtelijke procedure.

Ondernemingsrecht

Contracten

Contracten binnen de vennootschap

Door onze kennis van het ondernemingsrecht kunnen wij u ook bijstaan bij het opstellen en naleven van contracten met aandeelhouders, bestuurders en managers.

Contracten met derden

Wij adviseren u bij onderhandelingen met leveranciers en klanten, bij eventuele betwistingen achteraf of volgen de invordering van openstaande facturen op.

 

Of wenst u uw aandelen over te dragen, dan wel aandelen te verwerven van een andere vennootschap? Wij zorgen voor advies op maat en waterdichte overeenkomsten.

Relatie werkgever - werknemer

Hulp nodig bij het opstellen van uw arbeidscontracten? Of is er sprake van een verzuurde relatie tussen werkgever en werknemer, dan kan een advocaat helpen om een oplossing te bieden.

 

U kan een beroep doen op ons kantoor tijdens de loop van een arbeidscontract, maar ook bij ontslag (redactie brief, berekening opzegvergoeding, bijstand bij procedure voor de Arbeidsrechtbank …). Ons doel is om een procedure te vermijden, tenzij het niet anders kan.

Ondernemingsrecht

Ondernemingen en conflicten

Conflicten in ondernemingen

Verzeilt u in een geschil met een medewerker, medeaandeelhouder, vennoot of bestuurder, dan kan ons advocatenkantoor optreden. In het zoeken van een oplossing proberen we steeds de minst ingrijpende methode te vinden, met resultaat.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een vennootschap kan voor fouten in de uitvoering van zijn mandaat aansprakelijk gesteld worden. Hebt u dit aan de hand? Wij adviseren en procederen voor en tegen bestuurders.

bank- en financieel recht

Bank- en financieel recht

Juridische bijstand bij financiële disputen vraagt om specifieke kennis. Zowel klanten als hun financiële instellingen kunnen zich op ons beroepen voor het verlenen van advies en bijstand.

Wanneer komt het bank- en financieel recht onder meer ter sprake?

  • Geschillen met betrekking tot kredieten en bankverrichtingen
  • Bancaire zekerheden
  • Discussie over de bankgarantie
  • Chequerecht en de wisselbrief
  • Aansprakelijkheid van de bankier
  • Beëindiging van een bankagentuur

verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Verzekeringen zitten vervlochten in ons dagdagelijks leven. U kan zich financieel verzekeren tegen elk mogelijk verhaal: brand, voertuigen, rechtszaken, overlijden … De kans dat u vroeg of laat met een incident of kleine ramp te maken krijgt is zeer reëel.

 

Niet enkel specialistische verzekeringen kunnen leiden tot conflicten. Ook dagdagelijkse verzekeringsproducten liggen vaak aan de basis van discussies. Onenigheden waarbij we u kunnen helpen.

Brandverzekering

In een eenvoudig scenario verzekert de brandverzekering u tegen brand- en andere schade ten gevolge van de brand. U krijgt een vergoeding van de verzekeraar om de geleden schade te dekken. Maar een brand is niet altijd zo rechtlijnig en simpel.

 

Wat met de schade bij de buurman?

Of wat als een brand bij de buur uw woning schade berokkende?

 

Elke partij moet zich goed bewust zijn van zijn of haar rechten. Daarvoor zijn we er voor u. Bij een juridisch geschil kunt u altijd onze kennis inroepen.

Levensverzekering

Een levensverzekering sluit u af om achterblijvenden bij uw overlijden financieel te ruggensteunen. Vandaag de dag is een levensverzekering ook een middel om vermogens over te dragen. Maar opnieuw is de realiteit niet altijd zo eenvoudig.

 

Wat als u, door bijvoorbeeld een chronische ziekte, geen levensverzekering kan afsluiten? En wat met de levensverzekering bij een echtscheiding? En wat doet de fiscus met uw financiële stok achter deur?

 

Allemaal vragen waar we u bij helpen.

Familiale verzekering

Potje breken is potje betalen. Voor ongevallen in de privésfeer is er een familiale verzekering. Zoontje lief breekt in al zijn enthousiasme een dure Chinese vaas bij vrienden? Lastig! Maar de kosten kunnen gedekt worden door een familiale verzekering.

 

Maar wat als de verzekeraar van oordeel is dat dit ongeval niet gedekt wordt door de familiale verzekering? Geraakt u er niet uit? En heeft iedereen zijn eigen waarheid?

 

Dan kunnen we u helpen met onze kennis van het verzekeringsrecht.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een populair extralegaal voordeel in het verloningspakket van heel wat werknemers. Meer dan 40 procent van de werkende Vlamingen kan rekenen op een groepsverzekering. De werkgever sluit een verzekeringspolis af en maakt u tot begunstigde. De werkgever betaalt de premies en verrekent een stukje via het loon.

 

Wat als ik van job verander? Is een groepsverzekering overdraagbaar? Hoe flexibel kan ik omspringen met mijn groepsverzekering? Wat bij echtscheiding of overlijden?

Rechtsbijstand: dek de kosten voor een advocaat

Een rechtsbijstandsverzekering is vaak een bijkomende verzekering. Die komt bovenop de brandverzekering, de autoverzekering, de familiale verzekering … Komt het omwille van één of andere reden tot een conflict, dan kan de rechtsbijstandsverzekering helpen om de kosten van een advocaat te dekken.

 

Een rechtstandsverzekering kan ook een alleenstaande verzekering zijn. Dan is het de hoofdverzekering. Bent u actief in een sector of beroep waarbij de kans op rechtszaken aanzienlijk hoger ligt? Dan kan een rechtstandsverzekering zorgen voor een rustigere gemoedstoestand.

 

Ga telkens goed na welke kosten gedekt worden door de rechtsbijstandverzekering. Zijn ook de kosten van de tegenpartij gedekt? En zitten ook de advocatenkosten in de rechtsbijstandverzekering?

 

We informeren u ook perfect wat de verzekering rechtsbijstand precies inhoudt.

 

Wat zijn de stappen? Kunt u zelf een advocaat kiezen? En wat als u niet tevreden bent van de advocaat? Aan welke kosten mag u zich verwachten?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Indien u in het kader van uw beroep aansprakelijk kan gehouden worden voor het nemen van bepaalde beslissingen, daden, advies of berekeningen, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangewezen. Deze verzekering beschermt u tegen de schade die eventueel geleden kan worden door de eisende partij.

 

Onder andere architecten en advocaten zijn verplicht om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook heel wat artsen en bankiers rekenen op ons kantoor als er daaromtrent problemen en/of vragen rijzen.

Verzekeringen in de bouw

In de bouwsector zijn sinds 1 juli 2018 ook architecten, aannemers en andere dienstverleners verplicht om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Iedereen betrokken bij de ruwbouwwerken ondergaan nu deze verplichting. Vroeger waren dit enkel de architecten. Voor de aannemers betreffen dit de aannemers die instaan voor de funderingswerken, dakwerken, ruwbouw, chapewerken en plaatsers van ramen en deuren.

Autoverzekering en verkeer

In de eerste plaats wordt steeds gezocht naar een minnelijke schikking. Een akkoord vinden voor een bezoek aan de rechtbank is nog steeds de oplossing die de voorkeur draagt. Alle partijen sparen zo tijd en geld uit. Geen minnelijke schikking mogelijk? Dan kan er naar de rechtbank worden gestapt.

 

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering, dan worden de kosten en het ereloon betaald door deze verzekering. Ongeacht de uitkomst van de procedure.