logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Tarieven

Wij informeren u vooraf over de financiële gevolgen van uw zaak

Wij bespreken met u de onderstaande tarieven vooraf en informeren u tijdig en voor zover mogelijk, over extra kosten als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of als er, onverwachts, bijkomend werk moet worden geleverd.

 

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden, werken wij met provisies. Die betaalt u naarmate uw zaak vordert.

 

De staat van kosten en ereloon bevat drie elementen: het ereloon, de gemaakte kosten en de gerechtskosten.

Ereloon

We hanteren een uurtarief. Vanaf 1 april 2023 bedraagt het uurtarief na indexatie 165 euro excl. btw voor ondernemingen. Het uurtarief van Robin Depraetere bedraagt 135 euro excl. btw.

Voor particulieren bedraagt het uurtarief 135 euro excl. btw. Voor Robin Depraetere bedraagt dit 125 euro excl. btw.

 

Ons kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen besluiten, opzoekingen, pleidooien …) en niet-juridische werkuren (duur verplaatsingen, wachttijden). Voor niet-juridische werkuren wordt 50 % van het uurtarief gerekend.

Gemaakte kosten

De aan u doorgerekende kosten omvatten zowel de algemene kantoorkosten (secretariaat, bibliotheek, gebouw, aansluiting op juridische databanken, IT-infrastructuur), als de dossiergebonden kosten (briefwisseling, e-mail, kopieën).

Gerechtskosten en andere voorgeschoten kosten

De gerechtskosten en andere voorgeschoten kosten zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

 

Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

Overzicht

Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw aan 21 %.
Voor bemiddelingsopdrachten in familiezaken wordt er geen btw gerekend.

 

Het ereloon en de kantoorkosten kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.

Ereloon

Uurtarief voor ondernemers
165 euro
Uurtarief voor ondernemers (Robin Depraetere)
135 euro
Uurtarief voor particulieren
135 euro
Uurtarief voor particulieren (Robin Depraetere)
125 euro
Tarief voor niet-juridische werkuren
50 % van het uurtarief

De aangerekende kosten zijn onder meer:

Aanleg dossier
60 euro / dossier
Briefwisseling
7,50 euro / stuk + desgevallend werkelijke kostprijs postpakket / aangetekende zending
Boekhoudkundige kosten (afhankelijk van het dossier)
12,50 à 62 euro
Algemene kantoorkosten (administratie, communicatie, gebouw …)
10 % van de secretariaatskosten
Afdrukken
Vanaf 10 pagina’s: 0,25 euro / pagina
Verplaatsingskosten (buiten Gent)
0,65 euro / km
Algemene dossierkosten (afhankelijk van het dossier)
25 à 50 euro / jaar
Voorgeschoten kosten
Volgens werkelijke kostprijs

Deze tarieven staan andere tarieven niet in de weg, vooral niet naar ondernemers toe. We hebben een pak ervaring en op basis daarvan kan een raamakkoord met aangepaste tarieven worden gesloten. Flexibiliteit is bij ons meer dan een modewoord.