logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Tarieven

Wij informeren u vooraf over de financiële gevolgen van uw zaak

Wij bespreken met u de onderstaande tarieven vooraf en informeren u tijdig en voor zover mogelijk, over extra kosten als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of als er, onverwachts, bijkomend werk moet worden geleverd.

 

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden, werken wij met provisies. Die betaalt u naarmate uw zaak vordert.

 

De staat van kosten en ereloon bevat drie elementen: het ereloon, de gemaakte kosten en de gerechtskosten.

Ereloon

We hanteren een uurtarief. Een uurtarief van 125 euro (excl. BTW) wordt aangerekend voor Isabel De Groote, Nele Matthys en Sofie De Nijs. Voor de andere medewerkers van ons kantoor bedraagt het ereloon 100 euro (excl. BTW) per uur.

 

Ons kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen besluiten, opzoekingen, pleidooien …) en niet-juridische werkuren (duur verplaatsingen, wachttijden). Voor niet-juridische werkuren wordt 50 % van het uurtarief gerekend.

Gemaakte kosten

De aan u doorgerekende kosten omvatten zowel de algemene kantoorkosten (secretariaat, bibliotheek, gebouw, aansluiting op juridische databanken, IT-infrastructuur), als de dossiergebonden kosten (briefwisseling, e-mail, faxberichten, kopieën).

Gerechtskosten en andere voorgeschoten kosten

De gerechtskosten en andere voorgeschoten kosten zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

 

Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

Overzicht

Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw aan 21 %.
Voor bemiddelingsopdrachten in familiezaken wordt er geen btw gerekend.

 

Het ereloon en de kantoorkosten kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.

Ereloon

Uurtarief (Isabel De Groote, Nele Matthys, Sofie De Nijs)
125 euro / uur
Uurtarief (overige medewerkers)
100 euro / uur
Tarief voor verplaatsing- en wachttijd
50% van het uurtarief

De aangerekende kosten zijn onder meer:

Aanleg dossier
60 euro / dossier
Briefwisseling
7,50 euro / stuk + desgevallend werkelijke kostprijs postpakket / aangetekende zending
Administratieve en boekhoudkundige kosten (afhankelijk van het dossier)
12,50 à 62 euro
Telefoon, faxen
10 % van de secretariaatskosten
Afdrukken
Vanaf 10 pagina’s: 0,25 euro / pagina
Verplaatsingskosten (buiten Gent)
0,65 euro / km
Algemene dossierkosten (afhankelijk van het dossier)
25 à 50 euro / jaar
Voorgeschoten kosten
Volgens werkelijke kostprijs

Deze tarieven staan andere tarieven niet in de weg, vooral niet naar ondernemers toe. We hebben een pak ervaring en op basis daarvan kan een raamakkoord met aangepaste tarieven worden gesloten. Flexibiliteit is bij ons meer dan een modewoord.