logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Bemiddeling

Conflicten buiten de rechtbank oplossen maar met dezelfde waarde als een vonnis. Dat is het doel van een bemiddeling.

Partijen verzeilen vaak in een eindeloos conflict. Het dispuut lijkt onoplosbaar zonder een rechter. Maar met de hulp van een bemiddelaar kunnen partijen echter vooralsnog een akkoord bereiken die de behoeften van de verschillende partijen respecteert. Een neutrale bemiddelaar en vertrouwelijke onderhandelingen zijn sleutelwoorden die gesloten deuren opnieuw kunnen openen.

Wat is de meerwaarde van
een erkend bemiddelaar?

Een erkend bemiddelaar is een persoon die de erkenningsprocedure tot erkend bemiddelaar heeft doorlopen. Daarvoor moet voldaan worden aan enkele kwaliteitscriteria. Elke erkend bemiddelaar moet zich bovendien, om zijn/haar  erkenning te behouden, permanent bijscholen.

Opdat het bemiddelingsakkoord uitvoerbare kracht zou krijgen, moet het gehomologeerd worden door de rechtbank. Dit kan op vraag van één partij.

Bemiddelingsakkoorden die zonder begeleiding van een erkend bemiddelaar tot stand zijn gekomen, komen in principe niet voor homologatie in aanmerking. Om de uitvoerbaarheid van dergelijke akkoorden te verzekeren, kan men het laten opnemen in een notariële akte.