logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Bouw- en vastgoedrecht

Advocaten Opdebeeck, De Groote en Matthys bouwt al meer dan 20 jaar aan een alsmaar groeiende ervaring op het vlak van bedrijfsrisico’s, professionele en bedrijfsaansprakelijkheid. We ondersteunen en adviseren zowel ondernemingen als particulieren bij conflicten omtrent bouwprojecten en vastgoedtransacties.

We verlenen bijstand en delen onze deskundigheid met verschillende spelers uit de vastgoedwereld: aannemers, architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, studiebureaus, leveranciers van bouwmaterialen, promotoren, vastgoedmakelaars maar ook (mede)eigenaars, syndici, rentmeesters en verzekeraars. Iedereen kan bij ons terecht voor een bemiddeling bij conflicten of voor bijstand tijdens juridische procedures.

 

Wist u dat de kost van schadegevallen bij een bouwproject tot 15 procent van de omzet kan bedragen? Beter voorkomen dan genezen. Als advocatenkantoor met een lange staat van dienst in de bouw- en vastgoedsector kunnen we u zonder twijfel perfect bijstaan.

Juridische bijstand voor professionelen

Juridische bijstand voor professionelen

Bouwcontracten

Wij staan u bij in:

 • het opmaken en/of nalezen van overeenkomsten
 • het beëindigen van overeenkomsten
 • het laten naleven van overeenkomsten
 • onderhandelen bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten

Enkele voorbeelden:

 • U bent onderaannemer en sluit een overeenkomst met een hoofdaannemer
 • U bent architect en sluit een overeenkomst met een tweede partij
 • Complexe overeenkomsten op grond van bijzondere wetgeving zoals de wet Breyne

  Verzekering bouwrisico’s

  Verzekeringsrecht en bouw- en vastgoedrecht gaan onoverkomelijk hand in hand. Bij een bouwproject of vastgoedtransactie sluit u immers per definitie een verzekering af. Een advocaat gespecialiseerd in beide rechtstakken is daarbij essentieel. We hebben beide disciplines in de vingers. Bij ons advocatenkantoor bent u aan het juiste adres.

  We staan u bij inzake:

  • ABR-polissen (ook wel gekend als alle-bouwplaats-risico’s)
  • Verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs
  • Beroepsaansprakelijkheidspolis van architecten en ingenieurs
  • Burgerlijke aansprakelijkheid bij uitbating
  • Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

  Aansprakelijkheid

  Zolang er geen vuiltje aan de lucht is, ligt niemand wakker van aansprakelijkheid. Wanneer het fout loopt, schuift iedereen de zwarte piet door. De aansprakelijkheid kan bij verschillende bouwactoren liggen: aannemer, architect, ingenieur, promotor …

   

  Wanneer een partij aansprakelijk gesteld wordt voor eender welke vorm van hinder of problemen, zijn we er als gespecialiseerde advocaten voor u. We staan u bij in het uitwerken en onderhandelen van minnelijke regelingen. Ook staan we u vanzelfsprekend bij tijdens juridische procedures.

  Overheidsopdrachten

  Zowel voor overheden als voor bouwondernemingen die te maken krijgen met overheidsopdrachten in de bouw- en vastgoedsector kunnen we optreden. Overheden, lokaal en regionaal, ontmoeten vroeg of laat promotoren, bouwheren, projectontwikkelaars.

   

  Bij ons advocatenkantoor kunt u terecht met de meest complexe vragen omtrent overheidsopdrachten binnen de bouw- en vastgoedsector. Denk maar aan:

   

  • Gunningsprocedures
  • Geschillen m.b.t. tot de gunningsbeslissing
  • Domeinconcessies
  • Samenwerkingsvormen om deel te nemen aan overheidsopdrachten
  • De rol van de architect binnen een overheidsopdracht
  • Uitvoering van overheidsopdrachten
  • Contractuele overeenkomsten bij overheidsopdrachten

  Juridische bijstand voor particulieren

  Juridische bijstand voor particulieren

  Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

  We verlenen u advies en bijstand rond heel concrete thema’s:

  • Eigendom
  • Pand
  • Hypotheek
  • Vruchtgebruik
  • Erfdienstbaarheden

  Vastgoedfiscaliteit

  We staan u bij als het gaat om:

   

  • Onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest
  • Planbatenheffing in het Vlaams Gewest
  • Leegstand van onroerende goederen in het Vlaams Gewest

  Appartementsmede-eigendom

  Bij een vastgoedtype als appartementen zijn per definitie meerdere partijen betrokken. Elk met zijn of haar plichten en rechten. Denk maar aan de mede-eigenaars, syndicus, de rentmeester … Er zijn private en gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw. Binnen die wisselwerking kan zich een spanningsveld aftekenen. Daarbij kunnen wij u helpen.

  Enkele mogelijke situaties waarin wij als advocaten bijstand kunnen verlenen:

  • Eigenaars die het reglement van mede-eigendom niet respecteren
  • Onregelmatig verslag van de algemene vergadering
  • Disputen over de veredeling van de lasten
  • Werking van de syndicus

  Andere

  Onze inbreng, onze hulp, ons advies kan in heel veel gevallen particulieren helpen discussies en conflicten vroegtijdig te beslechten. Denk maar aan:

   

  • Kopen en verkopen van vastgoed
  • Onroerende leasing
  • Opstellen van huurcontracten
  • De werking van de syndicus