logo_ODM_advocaten-def
logo_ODM_advocaten-def

Collaboratieve onderhandelingen

07/10/2020

Sinds oktober 2020 is Isabel De Groote opgenomen op de lijst van collaboratieve advocaten zoals opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be).

 

Volgens artikel 1739 §2, tweede lid Gerechtelijk Wetboek kunnen alleen advocaten die een bijzondere opleiding hebben genoten en de vereiste erkenning van collaboratieve advocaat hebben, en tot slot het reglement voor collaboratieve advocaten hebben ondertekend, worden opgenomen op deze lijst.

 

1. Wat is een collaboratieve onderhandeling?

 

Collaboratieve onderhandelingen zijn een aangepaste methode van conflictoplossing.

 

Vandaag de dag wordt er meer en meer beroep gedaan op andere methodes van conflictoplossing zoals verzoening, arbitrage, bemiddeling, en nu ook recent sinds de Wet van 18 juni 2018, collaboratieve onderhandelingen.

 

De collaboratieve onderhandeling is er op gericht om geschillen op respectvolle wijze op te lossen en te komen tot voldoening gevende en evenwichtige onderhandelde akkoorden die beantwoorden aan de noden en aan de belangen van elk van de partijen. De collaboratieve advocaat zet zich in om te komen tot een regeling van het geschil en stelt daarbij eerlijkheid, vertrouwen en onderhandelingen voorop om zoveel als mogelijk de negatieve (economische, sociale, emotionele …) gevolgen die kunnen voortvloeien uit het geschil te beperken voor de partijen en anderen betrokken in het geschil.

 

2. Hoe werkt het?

 

Bij een collaboratieve onderhandeling wordt elke partij bijgestaan door een advocaat die daarvoor specifiek werd opgeleid én werd erkend als ‘collaboratieve advocaat’.

 

Bij deze onderhandelingen zullen de collaboratieve advocaten samen met de partijen proberen om tot een akkoord te komen.

 

Collaboratieve onderhandeling is vooral een mindset. De collaboratieve advocaat verbindt zich ertoe de partijen centraal in het beslissingsproces te plaatsen en het conflict op een creatieve wijze te behandelen met respect voor de belangen en behoeften van BEIDE partijen. Beide advocaten werken in overleg met de cliënten om oplossingen te vinden die wederzijds aanvaardbaar zijn. Er wordt daarbij gebruik maakt van een bijzonder onderhandelingsmethode die groepswerk met de cliënt en confraters veronderstelt; het voornaamste uitgangspunt is te onderhandelen met de andere en niet tegen de andere.

 

Het voornaamste verschil met bemiddeling is dat bij bemiddeling de onderhandelingen tussen de partijen en (eventueel) hun advocaten worden gevoerd onder leiding van een derde partij, zijnde de bemiddelaar. Bij collaboratief onderhandelen worden de onderhandelingen beperkt tot de partijen zelf en hun collaboratieve advocaten.

 

Enkel de collaboratieve advocaten mogen de onderhandelingen voeren, waarbij deze transparant en volledig vertrouwelijk moeten verlopen.